Naše usluge

Ginekologija

Grana medicine koja se bavi zdravljem žene i poboljšanjem kvalitete života od djetinjstva do starosti

 • ginekološki pregled,
 • PAPA test
 • UZV (2D, 3D, Color doppler)
 • videokolposkopija
 • videovulvoskopija
 • biopsija suspektnih promjena
 • elektrokoagulacija cerviksa
 • ablacija cervikalnih polipa
 • terapija kondiloma
 • umetanje i vađenje intrauterinog uloška (“spirale”)
 • HSSG- ultrazvučno ispitivanje prohodnosti jajovoda
 • 3D SIS “saline infusion sonohysterography”- ultrazvučni 3D prikaz materišta uporabom sterilne fiziološke otopine kao negativnog kontrasnog sredstva
 • brisevi vulve, vagine, uretre, cerviksa i materišta s mikrobiološkom obradom na bakterije, viruse i gljivice.

Opstetricija/porodništvo

Grana medicine koja se bavi nadzorom trudnoće, porođaja i skrbi rodilje.

 • kompletni nadzor trudnoće: mjerenje tlaka, vaganje, kontrola urina test trakicom, UZV pregled transvaginalni i abdominalni, cervikometrija, UZV praćenje rasta i razvoja ploda 2D/3D/4D prikazom, “mini anomaly scan” u 12. tjednu trudnoće, “anomaly scan” u 20. tjednu trudnoće, UZV analiza posteljice i plodove vode, prenatalni probir (kombinirani probir, neinvazivni prenatalni test (NIPT) – analiza slobodne izvanstanične DNA u majčinoj krvi).

UZV dijagnostika

Dijagnostički ultrazvuk (UZV) je neinvazivna dijagnostička metoda kojom u realnom vremenu dobivamo prikaz gledanih struktura.

 • Dopplerski ultrazvuk (Color doppler) je posebna ultrazvučna metoda kojom se analizira protok krvi unutar krvnih žila.
 • Dvodimenzionalni (2D) ultrazvuk je zlatni standard i njegovo korištenje i tumačenje viđenog je baza za daljnje detaljnije i naprednije mogućnosti prikaza.
 • Trodimenzionalni (3D) prikaz je statičan prikaz u realnom vremenu, skeniran i rekonstruiran u tri dimenzije.
 • Četverodimenzionalni (4D) ultrazvuk je trodimenzionalni prikaz kojim gledamo u realnom vremenu i pokretu, što se događa tog trenutka u maternici (pokreti ploda).

Dojka

 • pregled i UZV dojke
 • citopunkcija suspektne strukture u dojci

Savjetovalište

 • mlade žene: pričamo o menstrualnom ciklusu, spolno odgovornom ponašanju, zaštiti od spolno prenosivih bolesti i od neželjene trudnoće, aknama, smetnjama u prehrani, prvom spolnom odnosu
 • žene reproduktivne dobi: pričamo o planiranju trudnoće, održavanju dobrih životnih navika, uzimanje suplemenata – folne kiseline…vitamina D…magnezija…željeza…..
 • žene u perimenopauzi i menopauzi: pričamo o fiziološkim promjenama koje se događaju kad nam jajnici “usporavaju”, kako održati kvalitetu života, kako “ne trpiti”, promjene su fiziološke ali su neugodne i ima načina da ih ublažimo…